کاربر گرامی پیش‌فرض جستجو یا (OR) می‌باشد. بنابراین اطلاعاتی در نتایج جستجو نمایش داده می‌شود که یکی از کلمات عبارت مورد نظر شما را شامل باشد.

برای تاکید بر وجود کلمه در عملیات جستجو، آن را بین علامت (") قرار دهید.
مانند: "دوره های آموزشی" یا "دوره های آموزشی پیشرفته".
چنانچه ادامه کلمه‌ای نامشخص باشد، انتهای کلمه علامت * بزنید.
بطور مثال: دوره* جهت جستجو برای دوره های.
برای عدم وجود کلمه‌ای در جستجو قبل از آن و بصورت چسبیده علامت - بزنید.
بطور مثال: +دوره های -آموزشی (اطلاعاتی که حتما شامل "دوره های" بوده و کلمه "آموزشی" در آن وجود ندارد)
کلمات تکراری مانند "با"، "در" و ... و همچنین کلماتی که طول آنها کمتر از "4" می باشد در جستجو منظور نخواهند شد.

در صورت عدم مشاهده نتایج جستجوی خود، لطفاً کمی منتظر بمانید!