یو پی اس سری 300 تسکام Series 300
یو پی اس سری 300 تسکام سری 300 یو پی اس سری 300 تسکام ، کنترل PWM، تکنولوژی IGBT، کنترل میکروکنترلر، شکل موج سینوسی، توپولوژی آنلاین و دستگاه های تنظیم موازی؛ سیستم های ارتباطی پیشرفته، از بسیاری از پروتکل های ارتباطی پشتیبانی می کنند و مزیت کنترل از راه دور UPS به ارمغان می آورند.
سایر محصولات