مادربرد های سرور سوپرمایکرو سری DP Xeon با سوکت R چیپست 2011 (LGA 2011 )
توزیع و فروش انواع مادربور سرور سوپرمیکرو LGA 2011 سری X9
 
مادربرد سرور سوپرمیکرو سریDP Xeon سوکت 1366 (LGA 1366)
توزیع و فروش انواع مادربورد سرور سوپرمیکرو سوکت 1366 سری X8
 
مادربرد های سرور سوپرمایکرو سری UP Xeon با چیپست 2011 (LGA 2011 )
توزیع و فروش انواع مادربور های سورپر میکرو LGA 2011 از مدل های تک سی پی یو single Processor سری X10
 
مادربورهای سرور سوپرمیکرو سری UP Xeon با چیپ 1151 (LGA 1151)
توزیع و فروش انواد مادربورد سرور سوپرمیکرو LGA 1151 سری X11
 
مادربرد های سرور سوپرمایکرو سری DP Xeon با سوکت R3 چیپست 2011 (LGA 2011 )
توزیع و فروش انواع مادربورد های LGA 2011 سری X10 از برند سوپر میکرو
 
مادربرد های سرور سوپرمایکرو سری DP Xeon با سوکت R چیپست 1356 (LGA 1356)
توزیع و فروش انواع مادربورد سرور سوپرمیکرو LGA 1356 سری X9
سایر محصولات